Now Playing Tracks

http://choco-holiic.tumblr.com/post/83170257740/con-nguoi-that-la-ho-thich-au-kho-ho-yeu-cai

choco-holiic:

Con người thật lạ. Họ thích đau khổ.
Họ yêu cái người làm họ đau khổ, họ chết dở sống dở vì cái người đối xử tệ với họ, họ rơi nước mắt vì cái người chỉ coi mình là cái second option, cần thì tìm, ko thì thôi.
Vậy mà chỉ cần những cử chỉ như là quan tâm từ cái người đó, họ nghĩ người đó yêu họ…

To Tumblr, Love Pixel Union